BOS spol. s r.o. Purkyňova 0109, 250 82 Úvaly

Obchodní oddělení pro Čechy a Moravu: Tel.: +420 281 980 124 (-125, -127) E-mail: bosuvaly@iol.cz

Protiexplozivní plamenopojistky

Protiexplozivní plamenopojistky pro použití ve skladech PHM a skladovací nádrží určených pro hořlavé kapaliny I-III.třídy.

Naše společnost obdržela po zaškolení našich pracovníků certifikát na montáž a revizi tohoto vyhrazeného zařízení.

Nabízené plamenopojistky :

  • Koncová DN50 a DN80
  • Přímá DN25
  • Rohová DN50
  • Přetlaková DN50

Vzhledem k rostoucím cenám surovin vám ceny zašleme na vyžádání.

PE-KNPA-IIA-DN50-DYCHA

Protiexplozivní koncová neprůbojná pojistná armatura výbušnosti IIA
DN 50

PE-KNPA-IIA-DN80-DYCHA

Protiexplozivní koncová neprůbojná pojistná armatura výbušnosti IIA
DN 80

PD-PNPA-IIA-DN25-PN6

Protidetonační přímá neprůbojná pojistná armatura výbušnosti IIA
DN 25, PN 6

PD-RNPA-IIA-DN50-PN6

Protidetonační rohová neprůbojná pojistná armatura výbušnosti IIA
DN 50, PN 6

PE-KNPA-IIA-DN50-POPRV

Protidexplozivní koncová neprůbojná pojistná armatura výbušnosti IIA
DN 50,
Podtlakový a přetlakový ventil