BOS spol. s r.o. Purkyňova 0109, 250 82 Úvaly

Obchodní oddělení pro Čechy a Moravu: Tel.: +420 281 980 124 (-125, -127) E-mail: bosuvaly@iol.cz

Nadzemní čerpací stanice od 2 000 000 Kč bez DPH

ČS Vestec u Prahy ČS Libice nad Cidlinou


ÚČEL
Navrhovaná technologie skladování a výdeje pohonných hmot, má za účel rozšířit a zkvalitnit služby pro místní motoristy.

PLNĚNÍ
Plnění se provádí stáčecím čerpadlem (700l/min) s potřebnými uzavíracími ventily, na které se připojuje, přes koncovku Gosller, šroubení stáčecí hadice autocisterny. Stáčecí čerpadlo je s nádrží propojeno ocelovým dvouplášťovým potrubím. Před stáčením se musí autocisterna vodivě připojit na zemnicí síť čerpací stanice. Při stáčení pohonných látek bude prostor nebezpečných zón vymezen tak, aby do něj nemohla vjíždět jiná vozidla. Limitní stavy PHL v nádržích jsou signalizovány plovákovými ovladači na el. rozvaděči, a to jak akusticky, tak i opticky.

VÝDEJ
K výdeji nafty a benzínu jsou použity výdejní stojany BENČ nebo ADAST . Výdejní stojan pro výdej benzínu je vybaven zpětným odvodem par. Výdejní stojany jsou přišroubovány k nepropustným ocelovým šachtám a se sacím dvouplášťovým potrubím propojeny vlnovci. Ovládání výdejních stojanů je magnetem, resp dálkovým ovladačem.

ODVZDUŠNĚNÍ
Čerpací stanice je vybavena rekuperací 1. a 2. stupně pro benzín a opatřena antidetonačními plamenopojistkami. Odvzdušnění nádrže je vyvedeno 3m nad okolní terén a zakončeno koncovou plamenopojistkou. Rekuperace par je vybavena z důvodu odkalení potrubí, rekuperační jímkou.

MĚŘENÍ
Víka nádrží jsou vybaveny měřicími armaturami, ve kterých jsou umístěny kalibrované měrné tyče.

ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace bude provedena v soustavě TN-C-S. Přechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-C-S bude zajištěn v rozvaděči čerpací stanice.

KIOSEK
Součástí čerpací stanice je obytný montovaný kiosek s potřebnou sociální vybaveností o rozměru 2,5m x 6m. Vytápění kiosku zajišťují dvě přímotopná tělesa 2x2KW.

SIGNALIZACE NETĚSNOSTI
Signalizace netěsnosti dvouplášťových nádrží a dvouplášťového sacího potrubí je indikována sondami INDIKON.

STÁČECÍ A VÝDEJNÍ PLOCHA
Stáčecí a výdejní plocha je ohraničena, sespádovaná a odizolována hmotou odolnou proti ropným produktům (např.ROPOPLASTEM) Případné úkapy, ke kterým může dojít při manipulací s PHL jsou svedeny do záchytné úkapové dvouplášťové ocelové jímky o objemu 5000 l. Úkapová jímka je vybavena plnicí a odkalovací armaturou, odvzdušněním, plovákovým ovladačem a signalizací netěsnosti sondou INDIKON. Celá plocha je přestřešena ocelovou konstrukcí o rozměrech 7x8m.

Výstavba čerpacích stanic